Nedtid på hemside-, e-post- och VPS-tjänster

Pga ett systemfel har vi haft nedtid på samtliga hemside-, e-post-, och VPS-tjänster. Det har pågått idag (c:a) 6:15 till 8:15 idag med några korta perioder av funktionalitet emellan.