Heartbleed

Våra servrar och tjänster drabbades inte av den så kallade Heartbleed-buggen, däremot vill vi uppmana alla våra användare att byta sina lösenord på de flesta större webbtjänster (Yahoo, GMail, Netflix) och dessutom överallt där samma lösenord använts. En översiktlig men inte helt uttömmande lista med tjänster att byta lösenord finns på Mashable.