Ny server för e-post

Vi jobbar just nu med att migrera samtliga kunder från den gamla servern för e-post (mld.nu) till den nya (mail.mld.nu).
Kontakt tas med varje e-postkund innan en migrering sker och kommer göras löpande under kommande veckor.

I korta drag är det som kommer hända: