Tjänster

Ett urval av våra tjänster är till exempel serverdrift, webbutveckling, webbhosting och support.

Drift och underhåll av servrar

Vi ebrjuder drift och underhåll av Linuxservrar. Exempel på tjänster och distributioner vi sköter om: Apache, Nginx, MariaDB, Postfix, Debian, Ubuntu, …

E-posthosting och spamtvätt

Vi inhyser kunders e-postkonton och erbjuder spam- och antivirustvätt både för e-postkunder och om du vill ha e-posten på din egen server.

Webbutveckling

Vi nyutvecklar dynamiska såväl som statiska webbplatser och utför även underhåll och uppdateringar på befintliga. Specialitén är PHP-baserade webbplatser med Nginx och MariaDB under Linux, men även andra konfigurationer är möjliga.

Webbhosting

Vi inhyser webbplatser för kunder vi hjälper med webbutvecklig.

Support

Vi erbjuder supportavtal både per telefon och på plats för hjälp med felsökning och reparation av hård- och mjukvara.

Vill du veta mer?

Kontakta oss med dina frågor!