Ny spam- och virustvätt av e-post från Halon Security

Vi håller nu på att migrera över samtliga kunder till en modern e-postmiljö med ännu bättre spam- och virus-skydd. Produkten vi håller på att införa är Spam Prevention från Halon Security:

Spamfri, säker och effektiv e-post med stöd för det senaste

Mer information finns i länkarna till produktsida och tillverkare, men säkert är att kvalitén på levererad e-post kommer hållas markant högre framöver!